Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje – SRAAF

Ce este SRAAF ?

Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje – SRAAF, este un instrument prin care se realizează un schimb de informaţii între Autorităţile Competente Centrale pentru alimente şi furaje din cadrul Statelor Membre în cazurile în care s-a identificat un risc la nivelul Uniunii Europene pentru sănătatea publică şi au fost luate măsuri adecvate cum ar fi reţinerea, retragerea, confiscarea sau respingerea produselor în cauză.

Acest schimb rapid de informaţii permite Statelor Membre să:

 • identifice imediat dacă sunt afectate de o problemă,
 • ia măsurile adecvate, în acest fel asigurând acţiuni coerente şi simultane,
 • asigure siguranţa consumatorilor.

 

Legislaţia după care funcţionează

 • Regulamentul CE nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.
 • Regulamentul CE nr. 16/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje.
 • Ordinul MADR/ANSVSA/MS/ANPC nr. 772/68/859/442/2005 pentru aprobarea Normei privind sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje.

 

Scopul SRAAF

Prevenirea patrunderii pe piaţă sau asigurării retragerii de pe piaţă ori de la consumatorul final a alimentelor care prezină un risc pentru sănătatea publică;

Prevenirea pătrunderii în consumul animalelor a unor furaje care pot afecta indirect sănătatea publică;

Prevenirea pătrunderii pe piaţă a oricărui material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele şi poate să prezinte un risc pentru sănătatea publică;

Informarea rapidă între autorităţile competente în domeniul siguranţei alimentelor, la cele trei niveluri, central, judetean şi local, asupra pericolelor sau riscurilor cu privire la alimente şi la furajele care nu îndeplinesc cerinţele impuse de legislaţia privind siguranţa alimentelor, astfel încât acestea pot să constituie un factor de risc în lanţul alimentar pentru consumatori.

Schimbul rapid de informaţii între Comisia Europeană şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitatea sa de coordonator la nivel naţional al Sistemului rapid de alertă şi de punct de contact cu Sistemul de Alertă pentru Alimente şi Furaje European (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF);

 

Membrii SRAAF

 • Comisia Europeană – DG SANTE,
 • Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA),
 • Autoritatea de Comerţ Liber European,
 • EFTA – (Autoritatea de Supraveghere EFTA).

 

SRAFF Colaborează cu:

 • Sistemul de alertă al WHO – INFOSAN (International Food Safety Authorities Network) – cuprinde contacte sau puncte focale la nivel naţional, în peste 160 de ţări membre, care primesc informaţii de la WHO sub forma notificărilor INFOSAN despre probleme legate de siguranţa alimentelor, pe care le diseminează apoi tuturor ministerelor relevante din respectiva ţară,
 • STATELE MEMBRE.

 

Componenţa sistemului în România

Sistemul SRAAF cuprinde cele patru Autorităţi Centrale cu competenţe în domeniul siguranţei alimentelor:

 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
 • Ministerul Sănătăţii,
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
 • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

 

Rolul ANSVSA în cadrul sistemului

ANSVSA reprezintă Punctul Naţional de Contact – PNC în România pentru SRAAF

Asigură schimbul rapid de informaţii între Comisia Europeană şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitatea sa de coordonator la nivel naţional al Sistemului rapid de alertă şi de punct de contact cu Sistemul de Alertă pentru Alimente şi Furaje European (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF);

Asigură schimbul rapid de informaţii între:

 • laboratoarele de profil şi integratorii locali ai SRAAF;
 • structurile judeţene şi locale, ca integratori locali ai SRAAF şi cele centrale ale ANSVSA, MSP, MAPDR, ANPC;
 • laboratoarele de profil şi integratorii locali ai SRAAF;
 • Punctele de Inspecţie la Frontieră şi structurile centrale şi judeţene ale ANSVSA, MSP, MAPDR, ANPC;
 • consumatori, producători şi procesatori, pe de-o parte, şi integratorii locali ai SRAAF, pe de altă parte.

 

SRAAF se aplică

La nivel naţional în domeniul siguranţei alimentelor şi furajelor pe întreg lanţul alimentar:

 • producţie
 • procesare (inclusiv ambalare)
 • depozitare
 • transport
 • comercializarea alimentelor şi furajelor

 

SRAAF nu se aplică

 • produselor farmaceutice veterinare;
 • animalelor vii;
 • produselor contaminate radioactiv ca urmare a unui accident nuclear.

 

Criteriile de bază pentru iniţierea unei activităţi specifice SRAAF

Criteriile de bază pentru iniţierea unei activităţi specifice SRAAF sunt cunoaşterea sau suspiciunea că:

 • Un aliment prezintă sau poate prezenta un risc pentru sănătatea publică;
 • Un produs furajer prezintă sau poate prezenta un risc pentru sănătatea publică, în cazul alimentelor obţinute de la animale care au fost hrănite cu astfel de furaje;
 • Orice material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele poate să prezinte astfel un risc pentru sănătatea publică;
 • Substanţe sau ingrediente interzise
 • Substanţe sau ingrediente neautorizate
 • Depaşirea limitelor legale
 • Unităţi pentru alimente de origine animală neautorizate
 • Alimente noi / alimente Modificate Genetic neautorizate
 • Risc fizic (corpuri străine)
 • Etichetare incorectă care indică un risc de sănătate
 • Alt risc care se bazează pe analiza riscului, respectiv factori de risc biologic, chimic, fizic, modificări organoleptice, etichetare, falsificare, ambalaj, radiaţii – contaminare cu radionuclizi (tratarea ilegală).

 

Măsuri luate în cazuri de urgenţă

În toate cazurile de urgenţă, în funcţie de gradul de risc, atunci când au fost identificate situaţii periculoase sau potenţial periculoase pentru sănătatea publică cu privire la alimente şi furaje, autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iau măsuri pentru:

 • colectarea tuturor informaţiilor necesare de la toate părţile implicate;
 • organizarea controalelor cu privire la siguranţa alimentelor şi furajelor;
 • recoltarea de probe din alimentele şi furajele incriminate sau din fragmentele rămase din aceste produse alimentare suspecte care fac obiectul controalelor;
 • recoltarea de probe din orice material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele şi poate să prezinte un risc pentru sănătatea publică;
 • retragerea si sechestrarea alimentelor şi furajelor şi atenţionarea, după caz, a tuturor celor care le produc, le depozitează, le transportă şi le valorifică;
 • sechestrarea oricărui material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele şi poate să prezinte un risc pentru sănătatea publică;
 • informarea, atunci când este necesar, în timp optim, a tuturor celor care pot fi expuşi pericolului;
 • interzicerea, după caz, pentru o perioadă determinată, a circulaţiei produselor incriminate şi transmiterea de instrucţiuni precise privind procedurile de manipulare şi depozitare;
 • interzicerea punerii pe piaţă a produselor incriminate şi asigurarea că există indicaţii precise asupra pericolului pe care îl prezintă, iar acestea sunt marcate corespunzător;
 • organizarea şi luarea unor măsuri imediate pentru denaturarea şi distrugerea acestor produse alimentare în condiţii de siguranţă.

 

Confidenţialitate şi comunicare cu mass-media

În conformitate cu Art. 52 al Reg.(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului Europen şi Consiliului care stabileşte principiile generale şi cerinţele privind legislaţia în domeniul alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor, Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje se supune regulilor de confidenţialitate, textul articolului specificând faptul că membrii reţelei acestui sistem au obligaţia respectării confidenţialităţii informaţiilor vehiculate prin intermediul său.

 

Comunicatele mass-media se dau de la nivel CENTRAL sau atunci când este cazul de la nivel local numai cu acordul nivelului central.

Atunci când există motive suficiente pentru a considera că un aliment, furaj, material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele poate implica un risc pentru sănătatea publică, depinzând de natura, gravitatea şi extinderea riscului, autorităţile competente vor lua măsurile necesare pentru a informa publicul larg asupra naturii riscului, identificând cât mai complet posibil factorul incriminat, riscul asociat şi măsurile care sunt luate sau urmează a fi luate pentru a preveni, a reduce şi a elimina acel risc.

Când este cazul, publicul va avea acces la informaţia privind datele de identificare a factorului incriminat, natura riscului şi măsurile adoptate.