Integritate instituțională

Lista cuprinzând cadourile primite
Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
Planul de integritate al instituției
Stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate
Situația incidentelor de integritate
Materiale informative relevante

HOTĂRÂRE nr. 931 din 1 septembrie 2021privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246437

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare  ( Codul  Administrativ): https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925

LEGE Nr. 571  din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/57866