Rapoarte publice ale DSVSA

 

Raport de activitate conform Legii 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public
Raport semestrial al activităţii de soluţionare a petiţiilor, conform Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Lista clădirilor încalzite şi/sau răcite deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu suprafeţe totale utile cuprinse între 250 mp şi 500 mp